KAVAK ve HIZLI GELİŞEN ORMAN AĞAÇLARI ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
(Kavakçılık Araştırma Enstitüsü - KAE)

Kuruluş ve Organizasyon

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, 1956 yılında "Kavak Fidanlık Müdürlüğü" adı altında İzmit'te kurulmuştur. Bir hazırlık devresinden sonra, Uluslararası Kavakçılık Komisyonu üyelerinin de iştiraki ile 24 Nisan 1962 tarihinde kavakçılık konularında araştırmalar yapmak üzere, adı "Kavakçılık Araştırma Enstitüsü" olarak değiştirilmiştir. Enstitüye 1961 yılında Okaliptus türleri üzerinde de araştırma ve geliştirme çalışmaları yapma yetkisi verilmiş, çalışma alanı 1968 yılında daha da genişletilerek, hızlı gelişen orman ağacı türleri üzerinde yapılacak araştırma çalışmaları da faaliyet kapsamına alınmıştır.
Enstitü, merkezi İzmit'te olmakla beraber, Orta Anadolu-Ankara, Ege-Torbalı, Karadeniz-Samsun, Doğu Anadolu-Erzincan, Güneydoğu Anadolu-Diyarbakır, Akdeniz-Osmaniye'de bulunan bölgesel istasyonları ile birlikte faaliyet göstermiştir. Bu bölgelerde modern kavakçılığın yerleşmesi ve yayılmasına büyük katkı sağlamıştır.
Enstitü, 1968 yılına kadar Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı kalmış, aynı yıl Orman Bakanlığı'nın kurulmasıyla doğrudan bakanlığa bağlanmıştır. Bununla birlikte daha çok Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışmıştır. 1983'te Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının kurulmasıyla kapatılarak Ankara'da kurulu bulunan Ormancılık Araştırma Enstitüsü'ne bağlanmıştır. Ancak bu dönem kısa sürmüş, 1985'te tekrar müstakil Enstitü hüviyetine kavuşmuştur.
1993'te yapılan bir organizasyonla bağlı istasyonların müstakil birer araştırma müdürlüğü haline getirilmesiyle, bu tarihten sonra faaliyetlerini sadece İzmit'ten, ancak ülke düzeyinde  sürdürmeye devam etmiştir.
Enstitü, 2002'de kurulan Çevre ve Orman Bakanlığı döneminde doğrudan Bakanlık Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde kalmış, 2011'de ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın kurulması ve Bakanlık içinde yapılan yeni düzenlemeyle tekrar Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır.
Enstitü, 1962 - 1966 yılları arasında Birleşmiş Milletler FAO Teşkilatı'nın desteği ile "Türkiye Kavakçılığını Geliştirme" ve 1972 - 1977 yılları arasında TUR/71/521 No.lu "Endüstriyel Orman Plantasyonları" projelerini başarı ile yürütmüştür. TUR/71/521 nolu ptoje, Türkiye ormancılığına hızlı gelişen türlerle yapılan endüstriyel plantasyon ormancılığının girmesini sağlamıştır.
Halen "Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü" adı altında İzmit'te çalışmalarını sürdüren Enstitünün görevi şu şekilde özetlenebilir:
"Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olmak üzere, yurdumuzun çeşitli yetişme ortamı koşullarına en iyi uyacak endüstriyel ve ekonomik değeri yüksek Kavak, Söğüt ve hızlı gelişen diğer orman ağaçlarının belirlenmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ürünlerinin değerlendirilmesi ve bu konularda ortaya çıkacak sorunların çözümü için uygulamalı araştırma çalışmaları yapmaktır."
Enstitü şimdiye kadar Kavak ve Söğütle ilgili 94 adet, hızlı gelişen iğne yapraklı türlerle ilgilï 37 adet, okaliptus'la ilgili 22 adet ve çeşitli konularda 12 adet olmak üzere toplam 165 adet araştırma projesi yürütmüş ve sonuçlarını yayınlamıştır. Halen yurt sathına yayılmış 13 adet araştırma projesi üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.
Müdürlükte halen 24 araştırmacı teknik, 21 idari personel görev yapmaktadır.

Araştırma Enstitüsünün Teşkilatlanması
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü bağlı bir araştırma kuruluşu olarak yurt çapında görev yapmakta olan "Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü"nde yedi adet Araştırma Bölüm Başmühendisliği ile idari ve yardımcı işlerle görevli birimler bulunmaktadır.

Araştırma Bölüm Başmühendislikleri
Yetiştirme
Ağaç Islahı
Koruma
Toprak ve Ekoloji
Hasılat ve Ekonomi
Sosyal Ormancılık ve Halkla İlişkiler

İdari ve Yardımcı İşler Birimleri
Koordinasyon ve Proje İzleme
Idari ve Mali İşler

ANA SAYFA